KOMUNIKAT

W dniu 04 października 2019 odbyło się Zebranie Wyborcze TPBA Koło Miechowskiego. Władze Koła: Alicja Szczepa Prezes, Tomasz Belica V-ce Prezes, Urszula Kaletka Skarbnik, Urszula Frejowska Sekretarz, Tomasz Bujak Członek Zarządu, Andrzej Gugała Członek Zarządu, Komisja Rewizyjna: Lucyna Osikowska Przewodnicząca komisji Rewizyjnej, Józefa Tomczyk Członek Komisji Rewizyjnej, Danuta Stachyra Członek Komisji Rewizyjnej,