Realizacja projektu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej " Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym - zakończony

Realizacja projektu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej " Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym - zakończony