Spoczywaj w pokoju ***

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 18.10.2023 r. zmarł TOMASZ BUJAK kolega, współpracownik,były wieloletni kierownik Schroniska im.św. Brata Alberta w Miechowie.