VII Światowy Dzień Ubogich 19 listopada 2023 r.

VII Światowy Dzień Ubogich 19 listopada 2023 r. pod hasłem “Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka" ( Tb 4,7). Schronisko dla bezdomnych mężczyzn im.św. Brata Alberta w tym dniu organizuje pomoc ubogim. Zapraszamy osoby ubogie, w kryzysie bezdomności na Msze Św. o godz. . 11: 30 do Kaplicy schroniska oraz na gorącą zupę i słodkie ciacho. «Chrystus Jezus […] dla was stał się ubogim» (por. 2 Kor 8, 9). Tymi słowami Apostoł Paweł zwraca się do pierwszych chrześcijan w Koryncie, aby utwierdzić ich działania solidarnościowe na rzecz potrzebujących braci. Światowy Dzień Ubogich również w tym roku staje się na nowo swego rodzaju pozytywną prowokacją, która ma nam pomóc w refleksji nad naszym stylem życia oraz nad wieloma wymiarami ubóstwa, które pojawiają się w tym obecnym momencie dziejowym.