Brat Albert w Miechowie Koło miechowskie o NAS ...   15 grudnia 1990r. odbyło się spotkanie w budynku przy ul. M. Konopnickiej 11 na którym ks. dr Jan Śledzianowski - poinformował, że projekt organizacji Schroniska w Miechowie został sfinalizowany, z lokalizacją w tym budynku, który właścicielki siostry Alina Zamojska i Jadwiga Kozak przekazały bezpłatnie na cele charytatywne. Na tym spotkaniu Kierownikiem Schroniska dla bezdomnych mężczyzn im. Brata Alberta w Miechowie - został powołany - Józef Kołodziej, który rozpoczął zorganizowanie tej placówki oraz prace adaptacyjne. - Budynek piętrowy z podwyższonym strychem - wymiary 18m X 13m, budynek gospodarczy - wymiary 40m X 10m, działka 34 ary ze starym sadem owocowym. W chwili przekazania, w budynku mieszkalnym na poddaszu mieszkała sześcio osobowa rodzina /w tym czworo dzieci. Na piętrze siostry ofiarodawczynie w wieku 71 i 80 lat zajmują trzy pokoje. Na parterze trzy pokoje są jeszcze zajęte przez regionalne muzeum, które już przeprowadza się. Pozostałych siedem wolnych pomieszczeń należy jak najszybciej adaptować na sypialnie i pomieszczenia niezbędne, tzn. sanitariaty, kuchnię i stołówkę. Kierownik zwraca się o pomoc przy koniecznym remoncie i adaptacji pomieszczeń do Kierownika Rejonu Dróg Publicznych w Miechowie i w tej bardzo trudnej sytuacji spotyka się ze zrozumieniem i konkretną pomocą w postaci sprzętu i podstawowego wyposażenia. /Kierownik przepracował w Rejonach Dróg Publicznych 25 lat. Pod koniec 1990r. ks. Jan Śledzianowski przywiózł z Kielc pierwszego bezdomnego a po nim przybywają następni. Pierwszym zatrudnionym opiekunem w Schronisku był Tomasz Bujak (Aktualny kierownik Schroniska). W czasie trwania remontu ksiądz Jan pomaga w powołaniu i organizacji miejscowego Koła Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta. Uroczyste otwarcie Schroniska w Miechowie nastąpiło 9 marca 1991r. Zebranie założycielskie, które dało początek Kołu Miechowskiemu odbyło się w Miechowie przy ulicy Marii Konopnickiej 11 w dniu 9 stycznia 1991r. Zebraniu przewodniczył ks. Jan Śledzianowski prezes Koła Kieleckiego i członek Zarządu Głównego we Wrocławiu. Nakreślił zebranym cele i zadania oraz historię Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta. W skład Zarządu koła weszli: Prezes lek. med. Marian Cudzik, Wice Prezes - dr Maria Downarowicz, Sekretarz - Maria Zemelińska, Skarbnik - Alicja Szczepa Nowo powołane Koło Miechowskie miało odtąd przejąć pieczę nad organizowanym przez Koło Kieleckie Schroniskiem dla bezdomnych mężczyzn. Śp . Józef Kołodziej. Pierwszy kierownik Schroniska w Miechowie. Pełnił tę funkcje od samego początku istnienia tej placówki do dnia 27/03/2003. Tomasz Bujak. Pierwszy opiekun w Schronisku w Miechowie. Od dnia 27/03/2003 aktualny kierownik Schroniska. Schronisko dziś - po tylu ciężkich latach, wkładu serc wielu ludzi, zaangażowaniu i trudu Józefa Kołodzieja oraz Tomasza Bujaka, Schronisko w Miechowie jest w pełni przygotowane na pomoc dla bezdomnych.  
Człowiek jest dla Nas najważniejszy ...